Nuohous

Nuohous on myös palon ennaltaehkäisyä!

Nuohoukseen kuuluvat savuhormien ja ilmanvaihtohormien ja tulisijojen puhdistukset .

Toimimme virallisena piirinuohoojana Hämeenkyrössä, Kyröskoskella ja Ikaalisten pohjoisessa piirissä

Pelastuslain (379/2011) 13 §:n mukaan rakennuksen omistajan on huolehdittava, että tulisijat ja hormit on nuohottu sekä ilmanvaihtokanavat ja – laitteistot on huollettu ja puhdistettu.

Rakennuksen omistaja tai haltija on velvollinen esittämään tarvittaessa pelastusviranomaiselle kirjallisen dokumentin piirinuohoojan suorittamasta nuohoustyöstä (nuohoustodistus tai kuitti).

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus on huolehtia myös, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kattotikkaat ja – sillat ovat säädösten mukaiset ja kunnossa.

Käytössä oleva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein.

Yksityiskäytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.

Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta 539/2005